Zaprawa klejowa SATYN PO-24Kontakt


Dział Obsługi Klienta:
Fidor, 26-200 KońskieAdres korespondencyjny:
Piotrowice 106, 27-630 Zawichost

Zaprawa klejowa SATYN PO-24 służy do przyklejania płyt styropianowych EPS na podłożach mineralnych w systemach ociepleń budynków. Może być stosowana na powierzchniach betonowych i murowych, surowych lub pokrytych nośnymi tynkami cementowymi, cementowo-wapiennymi i wapiennymi.  Wyrób jest składnikiem systemu ociepleń ścian zewnętrznych SATYN TERMO EPS. Zaprawa klejowa SATYN PO-24 jest wysokiej jakości suchą mieszanką spoiw cementowych, plastyfikatorów i wypełniaczy mineralnych, przeznaczoną do zarobienia wodą. Charakteryzuje się wysoką plastycznością, doskonałą przyczepnością do styropianu i różnego rodzaju podłoży mineralnych a także długim czasem gotowości do obróbki.

 • Przygotowanie podłoża
 • Sposób
  użycia
 • Dane
  techniczne
 • Składowanie
  i uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (60±5)%. W innych warunkach czas wysychania i pełnego utwardzenia może ulec zmianie.

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu SATYN TERMO EPS, na który wystawiono deklarację właściwości użytkowych. Dokument odniesienia: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0397.

 

 • Skład: Mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek.

 • Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

 • Właściwa ilość wody: od 5 do 6 litrów na 25 kg suchej mieszanki

 • Przyczepność do betonu: ≥ 0,25 MPa

 • Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa

 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ (wart. tabelaryczna wg PN-EN 1745): ≤ 35

 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wart. tabelaryczna wg PN-EN 1745 dla P=50%): ≤ 0,61 W/(m∙K)

 • Czas przydatności do użycia od momentu wymieszania z wodą: ok. 1 godzina       

 • Czas zdolności do przyklejania od momentu nałożenia kleju na płytę: ok. 20 minut

 • Wydajność: ok. 19 dm3 z 25 kg

 • Zużycie: od 3 do 4 kg/m2Materiały do pobrania

 • Karta techniczna - pobierz
 • Deklaracja właściwości użytkowych - pobierz
 • Karta charakterystyki - pobierz
 • Krajowa ocena techniczna (KOT) - pobierz
 • Atest higieniczny - pobierzZadaj pytanie