Gładki z natury

Grunty

 

Emulsja gruntująca SATYN PP-80

Emulsja gruntująca SATYN PP-80

do ścian i posadzek, na podłoża pylące

 
 
 
 
Karta techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych 
Karta charakterystyki Atest higieniczny 


 

Grunt pod tynki mozaikowe SATYN PP-85

Grunt pod tynki mozaikowe i akrylowe SATYN PP-85

do wykonywania warstwy podkładowej pod tynki na bazie żywic akrylowych

 
 
 
 
Karta techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych 
Karta charakterystyki Atest higieniczny 


 

Grunt pod tynki silikatowo-silikonowe SATYN PP- 86

Grunt pod tynki silikatowo-silikonowe  SATYN PP- 86

do gruntowania warstwy nośnej i zbrojonej przed naniesieniem tynku  silikonowo-silikatowego SATYN PT-66

 
 
 
 
Karta techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych 
Karta charakterystyki Atest higieniczny 


 

Grunt pod tynki silikonowe SATYN PP- 87

Grunt pod tynki silikonowe SATYN PP- 87

do wykonywania warstwy podkładowej pod tynki silikonowe SATYN PT-76

 
 
 
 
Karta techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych 
Karta charakterystyki Atest higieniczny 
 

 

 

ZASTOSOWANIA PRODUKTY KONTAKT
Polska Jakość, Laur Konsumenta Odkrycie 2011
Copyright (c) 2013-16 Satyn
RODO w „Piotrowice II” Sp. z o.o.                                                                                                                                                                            Realizacja: Krzysztof Kowalski

Właściciel serwisu internetowego znajdującego się w domenie satyn.pl, w ramach którego publikowane są materiały o charakterze prasowym, artykuły, zdjęcia, filmy etc. informuje, że względem przedmiotowych materiałów przysługuje marce Satyn pełnia praw autorskich majątkowych bądź inne stosowne prawo do wykorzystywania tych materiałów przez publikację w Internecie (dalej jako materiały Satyn). Właściciel marki nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie materiałów SATYN bez porozumienia z SATYN i bez stosownego należnego wynagrodzenia.
SATYN informuje, że:
 - kopiowanie materiałów SATYN i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust.2 w zw. z ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 - wszelkie przypadki kopiowania materiałów SATYN i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach mogą stanowić czyny sprzeczne z prawem i stanowić przestępstwo z art. 116 ust.1
ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;